Bảng giá tên miền

Bảng giá tên miền

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.
Tên miền Việt Nam Phí khởi tạo Phí đăng ký Phí duy trì/năm Tổng giá
.vn 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ 830.000 NVĐ 830.000 NVĐ
.com.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ 750.000 VNĐ 750.000 VNĐ
.edu.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ 700.000 VNĐ 700.000 VNĐ
Tên miền mở rộng Phí khởi tạo Phí đăng ký Phí duy trì/năm Tổng giá
.com Miễn phí 300.000 VNĐ 300.000 NVĐ 300.000 NVĐ
.net Miễn phí 300.000 VNĐ 300.000 VNĐ 300.000 VNĐ
.org 300.000 VNĐ 300.000 VNĐ 600.000 VNĐ 600.000 VNĐ

THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP - CHUẨN SEO

Gọi ngay Technic để thiết kế website chất lượng cho doanh nghiệp của bạn!
Hotline: 098 183 1001